Exàmens

Excepte aquests plans: Màster Universitari en Enginyeria d'Organització i Màster Universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona

L'examen de reconducció de les assignatures bimestrals que el prevegin es farà en la data indicada en el calendari lectiu de l'ESEIAAT. L'horari serà a convenir amb el professor o la professora responsable.

Calendari d'exàmens de reavaluació d'assignatures del Quadrimestre de Tardor (juny 2021)