Horaris

Per exemple: Excepte aquests plans: Màster Universitari en Enginyeria d'Organització, Master's Degree in Management Engineering i Màster Universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona

Informació

Les aules són provisionals. Consulteu-les a partir del 8 de setembre de 2017.

Horaris del Màster Universitari en Enginyeria d'Organització.

Horaris del Màster Universitari en Enginyeria d'Organització (versió en anglès a extingir)

Horari del Màster Universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona.

Màster en Enginyeria Aeronàutica

El grup 1 de teoria de l'assignatura Producció Aeroespacial està destinat als alumnes procedents de GRETA.

EL grup 2 de teoria de l'assignatura Producció Aeroespacial està destinat als alumnes procedents de GREVA.