Sumem esforços

La intranet de l'ESEIAAT és hereva dels sistemes d'informació de l'ETSEIAT i de l'EET. En una primera fase, la majoria dels enllaços que trobareu en aquesta intranet seran enllaços a les intranets de les antigues EET i ETSEIAT. Però la idea és anar incorporant funcionalitats a la nova intranet i eliminar gradualment les velles intranets.